Cách Mở Khóa Chat trong Nicegram

Truy cập đầy đủ chỉ trong 4 bước:

Đăng nhập bằng “Đăng nhập với Telegram”

Website Nicegram không thể truy cập vào dữ liệu riêng tư của bạn như số điện thoại hoặc tin nhắn.

Bật các công tắc
Nhấn vào Lưu để tiếp tục
Khởi động lại Nicegram

Việc cần làm cuối cùng là đóng và mở lại ứng dụng

Xem video hướng dẫn

Sẵn sàng để mở khóa?

Bạn có thể tìm thêm thông tin ở đây:

Hướng Dẫn Mở Khóa Chat Nicegram
bg
logo
Tải ứng dụng di động Nicegram ngay bây giờ!
Ứng dụng Nhắn tin Đáng tin cậy & An toàn của Bạn
]